เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที Read More …

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะ ศาลปู่น้ำผุดนาเลา และ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในสังกัด

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ จุดบริการประชาชนน้ำผุดนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕ Read More …

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเ Read More …

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกกดู่ บ้านนาเกาะหมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ