วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกกดู่ บ้านนาเกาะหมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด Read More …

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา ระหว่าง วันที่ 28-30 ต.ค.2562 โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลา ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านนาเกาะ

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวั Read More …