วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะ ศาลปู่น้ำผุดนาเลา และ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในสังกัด

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ จุดบริการประชาชนน้ำผุดนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕ Read More …