เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที Read More …