วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. (นายธนกฤต มาตรวงษ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ในการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ