เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม โครงการ “ความสุขจากพ่อ สู้ผืนแผ่นดิน” จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตอาสาทำแนวกันไฟ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ร่วมกับอำเภอคอนสาร ณ วัดถ้ำฮวงโป หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จึงเรียนมาเพื่อทราบ