#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ# ❌❌ #ปิดน้ำผุดนาเลา ❌❌ ปิดการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด ทางน้ำผุดนาเลา จึงขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจะหมดลง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว 💞 ด้วยความห่วงใย 💞 และ”เรา”จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน