วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (นายธนกฤต มาตรวงษ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนจำปาทอง *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือน *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุหินลาด *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอุ่น ทั้งภายในและนอกอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับเด็ก และประชาชนในพื้นที่