วันที่ 9 เมษายน 2563 นายธนกฤต มาตรวงษ์ (นายกชาญ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้แก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #โคโรนา #โควิด19 (COVID-19)