นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้จัดโครงการ “ตู้ปันสุข อบต.ทุ่งนาเลา ฮักแพงแบ่งปัน” ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 และเป็นธารน้ำใจแด่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป (หยิบได้แต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน)