เรียนผู้บังคับบัญชา วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เข้ารับการตรวจเยี่ยมการติดตามผลการดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ( อบต.น่าอยู่ ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ตามนโยบายระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชน เพื่ออนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่และสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ