วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและยุติปัญหาในชุมชนตำบลทุ่งนาเลา กรณีปิดกั้นทางเข้า – ออกรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในชุมชน โดยมี นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นายสถิตย์ บุตดาสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นายสัญญา ทองกระจ่าง นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พ.ต.ท.พัชรพล สอนเวียง รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สภ.คอนสาร นายเลิศชาย บรรหาร ปลัดอำเภอคอนสาร และนายรัชนาท ต่อชีวัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วย บ้านนาเกาะ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและยุติปัญหาในชุมชนกรณีปิดกั้นทาง เข้า-ออก รุกล้ำที่สาธารณในชุมชนตำบลทุ่งนาเลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ