กีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา ประจำปีงบประมาณ 2562

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา กล่าวรายงานโดย นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา ร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านนาเกาะ