วางพวงมาลา

นายสถิต บุดดาสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร