ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อให้เกิดศิริมงคล ขวัญกำลังใจ และตลอดไป