นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา อสม.พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา ตรวจสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลหมู่บ้านที่ปลอดยุ่งลาย ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา