นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน