วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมและพี่น้องประชาชนในตำบลทุ่งนาเลา ร่วมงานพิธีแห่ใบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเกาะม่วง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ์โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธานประกอบพิธี