ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร

Read More »

นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ณ วัดกกดู่พัฒนา บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา ระหว่าง วันที่ 28-30 ต.ค.2562 โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลา ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านนาเกาะ

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวั

Read More »

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Read More »

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกกดู่ บ้านนาเกาะหมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »