ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร

Read More »

นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ณ วัดกกดู่พัฒนา บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา ระหว่าง วันที่ 28-30 ต.ค.2562 โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลา ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านนาเกาะ

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวั

Read More »

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Read More »

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกกดู่ บ้านนาเกาะหมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเ

Read More »

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ จุดบริการประชาชนน้ำผุดนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕

Read More »

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะ ศาลปู่น้ำผุดนาเลา และ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในสังกัด

Read More »

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที

Read More »

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการหน่ว

Read More »

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย ธนกฤษ มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกยางพารา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา โครงการขุดลอกสระน้ำที่น้ำผุดนาเลา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 37.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,472.00 ลูกบาศก์เมตร

Read More »

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมและพี่น้องประชาชนในตำบลทุ่งนาเลา ร่วมงานพิธีแห่ใบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเกาะม่วง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ์โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธานประกอบพิธี

Read More »

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. (นายธนกฤต มาตรวงษ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ในการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Read More »

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม โครงการ “ความสุขจากพ่อ สู้ผืนแผ่นดิน” จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตอาสาทำแนวกันไฟ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ร่วมกับอำเภอคอนสาร ณ วัดถ้ำฮวงโป หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read More »

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้บุคลกร ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจ สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง โดยมีวิทยากร จากสาธารณสุข มาให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา( COVID – ๑๙ )

Read More »

#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ# ❌❌ #ปิดน้ำผุดนาเลา ❌❌ ปิดการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด ทางน้ำผุดนาเลา จึงขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจะหมดลง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว 💞 ด้วยความห่วงใย 💞 และ”เรา”จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Read More »

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (นายธนกฤต มาตรวงษ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนจำปาทอง *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวงเดือน *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุหินลาด *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอุ่น ทั้งภายในและนอกอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับเด็ก และประชาชนในพื้นที่

Read More »

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายธนกฤต มาตรวงษ์ (นายกชาญ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้แก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #โคโรนา #โควิด19 (COVID-19)

Read More »

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง (กิจกรรมขุดหลุมในคลอง) ณ ลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน บ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรม ปลูกไผ่ ทำความสะอาดบริเวณลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Read More »

นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้จัดโครงการ “ตู้ปันสุข อบต.ทุ่งนาเลา ฮักแพงแบ่งปัน” ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 และเป็นธารน้ำใจแด่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป (หยิบได้แต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน)

Read More »

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.19 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอคอนสาร (หลังใหม่) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 27,034,000 บาท รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 370 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.63 – 5 พ.ค.64 โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และนางจำเรียง สวัสดิ์ศรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร ชมรมพ่อค้าอำเภอคอนสาร ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Read More »