ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร

Read More »

นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ณ วัดกกดู่พัฒนา บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา ระหว่าง วันที่ 28-30 ต.ค.2562 โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลทุ่งนาเลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.ทุ่งนาเลา ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านนาเกาะ

นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวั

Read More »

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยจักรยาน จุดจับเวลาทุกรุ่น ณ หน้าโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Read More »

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกกดู่ บ้านนาเกาะหมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Read More »

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเ

Read More »

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ จุดบริการประชาชนน้ำผุดนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕

Read More »

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (นาย ธนกฤต มาตรวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะ ศาลปู่น้ำผุดนาเลา และ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในสังกัด

Read More »

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที

Read More »