ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

0 comments

ทดสอบ2 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ2 ข่าวประชาสัมพันธ์

0 comments

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 💜💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💜💜 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยถูมิ

0 comments

นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้จัดโครงการ “ตู้ปันสุข อบต.ทุ่งนาเลา ฮักแพงแบ่งปัน” ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 และเป็นธารน้ำใจแด่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป (หยิบได้แต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน)

0 comments

#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ# ❌❌ #ปิดน้ำผุดนาเลา ❌❌ ปิดการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด ทางน้ำผุดนาเลา จึงขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจะหมดลง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว 💞 ด้วยความห่วงใย 💞 และ”เรา”จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

0 comments