messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก
info ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศกาลท่องเที่ยวงานหนาวนี้ที่น้ำผุดนาเลาครั้งที่ 3


(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
call : 0992366447
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
call : 0864505449
camera_alt ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน MOI Waster Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ[22 มีนาคม 2567]

ร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา[21 มีนาคม 2567]

ธนาคารขยะหมู่ที่7 บ้านนาเกาะ[20 มกราคม 2567]
contact_mail ข่าวประชาสัมพันธ์
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview17
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา