องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 505
เดือนนี้ 6,611
เดือนที่แล้ว 10,755
ทั้งหมด 28,063

folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจําปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562–2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร