องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผน ปปช 68 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แผน ปปช 70 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผน ปปช 69 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผน ปปช 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจําปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562–2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358 |
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา