องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจําปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562–2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1