องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
contact_mail ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครทีมฟุตซอล น้ำผุดนาเลาคัพ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา และได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการแต่งกาย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา 25 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในตำบลทุ่งนาเลา 15 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo เปิดการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน“โนรู (NORU)” poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo สรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รวมกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ตรวขสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo 26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
find_in_page ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 802 |
photo งดการเผา ในที่โล่งแจ้ง ทุกประเภทเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5) 15 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
find_in_page ประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416 |
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา