องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
folder รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file คำนำ-สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ส่วนที่ 5 ประมวลภาพผลการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา