องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
เดือนนี้ 8,136
เดือนที่แล้ว 26,731
ทั้งหมด 106,750

account_circle โครงสร้างกิจการสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
เลขานุการสภา
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
เลขานุการสภา
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(นายธันวา เชื้อศิริ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นายธันวา เชื้อศิริ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายแหว บุญชู)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายแหว บุญชู)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายฉลาม เต็มวงษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายฉลาม เต็มวงษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นางสมใจ ปลื้มใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
(นางสมใจ ปลื้มใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
(นายแสวง ตลับเงิน)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นายแสวง ตลับเงิน)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นางเพชร วอนเฟียร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นางเพชร วอนเฟียร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นางอารี สาฆ้อง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นางอารี สาฆ้อง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นายใจเพชร จันที)
สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายใจเพชร จันที)
สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายศานิตย์ ทิพย์รักษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
(นายศานิตย์ ทิพย์รักษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
(นายสุรีศักดิ์ พุทธา)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
(นายสุรีศักดิ์ พุทธา)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
(นายราวี ย้อยภูเขียว)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายราวี ย้อยภูเขียว)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายบุญมี ข้อโนนแดง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายบุญมี ข้อโนนแดง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร