องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
account_circle โครงสร้างกิจการสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
เลขานุการสภา
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นางสาวละมัย ภูมิคอนสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
(นายสุหรี ต่อวิญญา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
(นายประศักดิ์ ตู้ภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายสากล เติมวุฒิ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา