องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 148
เดือนนี้ 7,935
เดือนที่แล้ว 12,002
ทั้งหมด 46,863

camera_alt ภาพกิจกรรม
[10 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
[10 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. จ่าเอกวิทยา ชานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ประชุมพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ภายในสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ [3 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้ นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร รองนายกฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
2 เมษายน วันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 เมษายน ครบรอบ 129 ปี #วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ... [1 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมงาน พิธีฌาปณกิจศพ [30 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 [30 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและกองช่างร่วมสำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาก้วน [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร