องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้ 8,164
เดือนที่แล้ว 26,759
ทั้งหมด 106,778

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้ นางสาว ณภัทสุดา เปรมใจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ซ่อมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ... [20 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นาย ธนกฤต มาตรวงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้ นางสาว ภัทสุดา เปรมใจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ซ่อมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ... [20 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มาตรการสำหรับประชาชน - เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-4.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตและกรณีจำเป็น - เลี่ยง จำกัด หรืองดเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ยกเว้น ซื้ออาหาร สินค้าจำเป็น พบแพทย์ การรับวัคซีน - Work From Home 100% ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยกเว้น บริการที่เกี่ยวกับสาธารณสุข การควบคุมโรค สาธารณปโภค การจราจร บรรเทาสาธารณภัย งานที่กำหนดเวลา/นัดล่วงหน้า - ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โร">
ก่อนล็อกดาวน์เข้ม! โควิดวันนี้ยังสูงสุดพุ่งทะลุหมื่นคน . ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 รวม 11,784 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อใหม่ 11,684 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย เสียชีวิต 81 ราย . จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนทะลุ 10,000 รายต่อวัน ศบค.จึงมีข้อกำหนด... [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่บริการส่งมอบ ข้าวกล่อง เช้า - เที่ยง - เย็น [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณัย อบต.ทุ่งนาเลา ได้สนับสนุนน้ำ นายแก้ว ปลื้มจิตร บ้านสวนงาม บ้านเลขที่ 67 ม.3. จำนวน 1 เที่ยว 6000 ลิตร. [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 2564 อบต.ทุ่งนาเลา ร่วมอนุรักษ์สืบสานผ้าไทย "นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย" [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทาง Online การยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการเดินทางมาพบพนักงานเจ้าที่... [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการการประเมินฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา โดยมีเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา,... [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ นาย บุญชู ก่อบุญ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา โดยมี นางสาว... [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้ 12 กรกฎาคม 2564 นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)... [12 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 215 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร