องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ณ ชุมชนบ้านนาเลา หมู่ที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ให้กับชุมชนบ้านนาเลา หมู่ที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง คำเพชรดี ซึ่งเป็น ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนาเลา วิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกและขวดน้ำอัดลม ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่ได้จากการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชน ให้กับคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน หมู่ที่ 1 และประชาชนกลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านนาเลา
ผู้โพส : admin