องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ 1 มิ ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา /ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้ นายสถิตย์ บุดดาสาร รองนายก พร้อมด้วยจ่าเอกสุวรรณ์ สุพร นักป้องกันฯ นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ นายรัชนาท ต่อชีวัน ประธานศูนย์ อปพร. และ นางธนภรณ์ ต่ออำนาจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ มอบโดยนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่งนาเลา
ผู้โพส : admin