องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด : วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 08.30น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร รองนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา โดยมีนายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีการพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองรับทราบ พร้อมทั้งมีนางน้ำทิพย์ ต่อวาส ผอ.รพ.สต.ทุ่งนาเลา ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนการตรวจ ATK ให้กับเด็กๆกลุ่มเป้าหมาย
ผู้โพส : admin