องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ 27 พ.ค 2565 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา /ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ทุ่งนาเลา ได้มอบหมายให้ นายสถิตย์ บุดดาสาร รองนายก อบต.ทุ่งนาเลา พร้อมด้วยจ่าเอกสุวรรณ์ สุพร นักป้องกันฯ นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ นายรัชนาท ต่อชีวัน ประธานศูนย์ อปพร. และ นางธนภรณ์ ต่ออำนาจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเข้าพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประเภทศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ ศูนย์ อปพร.อบต.ทุ่งนาเลา พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล และได้มอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ให้นางธนภรณ์ ต่ออำนาจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ทุ่งนาเลา พร้อมรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา