องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เดือนนี้ 7,808
เดือนที่แล้ว 11,875
ทั้งหมด 46,736

มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด : วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๐ น. นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้นำ ส.อบต. ประธาน อสม. ตำบลทุ่งนาเลา ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หลัง นายอุดร ชารีวงษ์ บ้านเลขที่ ๑๑๒ บ้านซำชมภู หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อม / ห้องส้วม / ทางเดินคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร