องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ของตำบลทุ่งนาเลา หมู่ที่3,4,5,6 จำนวน 41 ครัวเรือน (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นาย ธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลามอบหมายให้ผู้บริหารและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ของตำบลทุ่งนาเลา หมู่ที่3,4,5,6 จำนวน 41 ครัวเรือน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา