องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 52
เดือนนี้ 7,839
เดือนที่แล้ว 11,906
ทั้งหมด 46,767

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้ นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร รองนายกฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งนาเลา ทีมผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร