องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
มอบค่าพาหนะในการเดินทางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสมชาย จริยานันทกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายรณชัย นามวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและคณะ ได้มอบค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา
ผู้โพส : admin