องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการแต่งกาย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
รายละเอียด : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการแต่งกาย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ในการนี้ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ให้/ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังการปฎิบัติหน้าที่ ณ.ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา