messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๔-๐๐๒ สายทางบ้านซำชมภู-บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมภู ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายลดอุบัติเหตุ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ย.๖๔-๐๐๒ สายทางบ้านซำชมภู-บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมภู ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงาน บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงาน บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาจัดตกแต่งริ้วขบวน ขบวนทางวัฒนธรรมประเพณี โครงการจัดงาน บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงาน บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณน้ำผุดนาเลา(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณน้ำผุดนาเลา(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณน้ำผุดนาเลา(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำประจำน้ำผุดนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณน้ำผุดนาเลา(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การปกครองท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมอาชีพการทำแหนมเห็ดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำแหนมเห็ดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การปกครองท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นกำจัดยุง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาตรวจวินัยโรคทางตา ตรวจวัดค่าสายตา โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์บริการคนพิการตามโครงการสนับสนุนงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น บริเวณตาดตาโม่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาก้วน เส้นถ้ำน้ำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น เส้นตาดตาโม่ง-บ้านนายบุญชู ก่อบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา เส้นบ้านแม่กรงจักร เรืองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นฝายชลผประทานนาวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน (เส้นลำห้วยแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด เส้นบ้านนายแสวง ตลับเงิน ถึงบ้านนายประหยัด เต็มวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นบ้านนายกิตติพศ ภาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อชุดของขวัญรับขวัญเด็กแรกเกิด นมกล่อง ไข่ไก่ โครงการมหัสจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน วันแรกแห่งชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการมหัสจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน วันแรกแห่งชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาลูกจ้างประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 828 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา