ชื่อเรื่อง : อุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค )
รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ( ชัยภูมิจีโอพาร์ค ) ตามนโยบายจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวตำบลทุ่งนาเลาให้รับทราบ โดยทั่วถึง เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งนำแนวทางการพัฒนาอุทยานธรณี มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน ทั้งในด้านอนุรักษ์ การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม
ชื่อไฟล์ : BfzNGkEFri110456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KVvwrEKFri110507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1MD7zGFFri110507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jlzutnZFri110507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BPCbEZZFri110507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้