ชื่อเรื่อง : ** อุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)**
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ( ชัยภูมิจีโอพาร์ค ) ตามนโยบายจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวตำบลทุ่งนาเลาให้รับทราบ โดยทั่วถึง เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งนำแนวทางการพัฒนาอุทยานธรณี มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน ทั้งในด้านอนุรักษ์ การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม รายละเอียดเพิ่มเติม หรือท่านสามารถดาว์นโหลดไฟล์นี้ได้ ....
ชื่อไฟล์ : Y1OmDvOFri31015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MDxNfIAFri31027.jpg
ชื่อไฟล์ : wZw5c27Fri31027.jpg
ชื่อไฟล์ : KRTzn4hFri31046.jpg
ชื่อไฟล์ : 8utfhYXFri31046.jpg
ชื่อไฟล์ : eTfQAT8Fri31046.jpg
ชื่อไฟล์ : jZzxpa3Fri31046.jpg
ชื่อไฟล์ : 6enQINeFri31052.jpg