ชื่อเรื่อง : ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 1-3 ของทุกโรงเรียน ทั้งรัฐและเอกชน เป็นการชั่วคราว 14 วัน
รายละเอียด : ด้วย จังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งที่ 6154/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล 1-3 ของทุกโรงเรียน ทั้งรัฐและเอกชน เป็นการชั่วคราว 14 วัน *** ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564 ***
ชื่อไฟล์ : gUDyBtqFri40644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cEfw88lFri40650.jpg