ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง ประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ชื่อไฟล์ : ADJmN62Mon14836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G8rRdFCMon14624.zip file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: G8rRdFCMon14624.zip ../add_file/G8rRdFCMon14624.zip