ชื่อเรื่อง : เปิดการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน“โนรู (NORU)”
รายละเอียด : วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสถิตย์ บุดดาสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน“โนรู (NORU)” เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.- 2 ต.ค. 65 ให้กับผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการของอำเภอคอนสาร โดยมีนายวิรัตน์ พรสวัสดิ์ ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งนาเลา กำนันตำบลทุ่งนาเลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.ทุ่งนาเลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : HqpXojeThu24830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้