ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 คุ้มหนองปัดแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง