ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง