ชื่อเรื่อง : ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง