ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง