ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง