ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง