ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาชีพทำเข็มกลัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง