ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการฝึกอาขีพการทำปิ่นปักผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง