ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมอาชีพการทำยาหม่องสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง